Nationale Dag Van De Gezonde Kinderopvang Op 7 September 2022 

Gezonde kinderen zijn de toekomst!

Een dag om bewuste keuzes, gezonde leefstijl, voeding, beweging en minder lang stil zitten  een onderdeel te maken van je dagelijkse praktijk.


Nationale dag van de gezonde kinderopvang


Een initiatief van Gastouderbureau Moeder Natuur.

Ieder jaar eerste woensdag van september

Voor ouders en professionals in de kinderdagopvang, peuteropvang, gastouderopvang, gastouderbureaus en buitenschoolse opvang.


We zijn blij. Want de aandacht voor gezonde kinderopvang groeit!

Steeds meer ouders en begeleiders in de kinderopvangsector vinden het belangrijk om jonge kinderen de basis mee te geven van een gezonde leefstijl en een duurzame leefomgeving. 

Waarom een dag van de gezonde kinderopvang?

Het belang van gezonde kinderopvang zal iedereen beamen. Toch willen we met deze dag nog meer bewustwording creëren bij ouders en professionals in de kinderopvangsector.

Gezonde kinderopvang praktisch vormgeven

Een visie op gezonde kinderopvang vertalen naar de dagelijkse praktijk van kinderopvangorganisaties vraagt nieuwe manieren van denken, durven en doen. De dag van de gezonde kinderopvang is een dag om daar bewust mee aan de slag te gaan.

Wat willen jij en jouw team deze dag doen om nieuwe kennis te verzamelen, nieuwe doelen te stellen, ervaringen en inspiratie uit te wisselen en passende en praktische ideeën op te doen? Om zo stap voor stap een gezonde en natuurlijke binnen- en buitenomgeving voor kinderen praktisch vorm te geven in de kinderopvangsector.

Aan de slag met gezonde kinderopvang

Gezonde kinderopvang is breed. Het gaat onder meer over gezond en groen beleid:

  • Gezond eten
  • Een vertrouwd ritme en veiligheid
  • Binnen en buiten spelen
  • Bewegen
  • Liefde voor natuur en dieren
  • Creativiteit en ontplooiing
  • Natuurlijke omgangsvormen
  • Verantwoorde verzorging en hygiëne
  • Duurzaam en verantwoord omgaan met alles wat moeder aarde ons geeft

Vier de dag van de gezonde kinderopvang

Hoe te vieren?

Waar wil jij de komende tijd mee aan de slag?

Wat wil je verder vormgeven in de dagelijkse praktijk van jouw kinderopvangorganisatie?

foto's posten met #dagvandegezondekinderopvang

Doel dag van de gezonde kinderopvang: landelijk bewustzijn creëren bij de beroepskrachten en ouders over het belang van gezonde binnen en buitenomgeving, natuurbeleving, gezond leefstijl en voldoende beweging.  Dag om bij stil te staan om nieuwe doelen te stellen.